Om oss

Investor Akershus

«We are called to be architects of the future, not its victims.»

-R. Buckminster Fuller

Digital Insight ble startet i 2005 og er et privat investeringsselskap med kontorer i Oslo, Palo Alto, og i idylliske Vollen. Vårt mål er å finne, finansiere og fremme morgendagens vinnere!
Vi bistår, investerer i og utvikler tidlig fase vekstvirksomheter med globalt potensial drevet frem av dyktige gründerteam.

Selskapet ledes av Truls Berg i samråd med tre partnere, som alle er serieentreprenører med til sammen 100 års erfaring i å bygge virksomheter som lykkes. Vår Kompetanse, kombinert med smart Kapital, og et globalt Kontaktnettverk gjør at vi reduserer risikoen betraktelig for nye gründere og øker sannsynligheten deres for suksess. Vi skal være deres beste hjelpere, levere de 3 K’ene og hjelpe dem på veien til suksess!

Det er i det nyfødte næringsliv at verdier skapes. Mer enn 2/3 av alle nye jobber i Norge de siste 10 årene kommer fra SMB markedet. Imidlertid er det først når gründerbedrifter tilføres de 3 K’ene de lykkes!

mann_sten

Vår visjon

The Future is Digital – Insight is key!


Våre kjerneområder

INSPIRASJON: De fleste er langt unna å hente ut sitt fulle potensial. Som positive endringsagenter ønsker vi å inspirere så mange som mulig til å utforske sitt potensial og bidra til å skape en bedre verden.

INNOVASJON: Det meste er fortsatt ugjort, og kontinuerlig innovasjon må til for å forbli relevant i en verden med stadig økende endringstakt. Vi hjelper de beste med å bli bedre.

INNSIKT: De fleste drukner i data samtidig som de tørster etter informasjon. Som innsiktjegere jakter vi på skjulte gevinster og skaper synlige merverdier. Vi vet at de med best innsikt i hva som skjer vil vinne.

Våre 3 viktigste mål

1. Vi skal være positive endringsagenter på veien til en digital fremtid og spille hverandre og andre gode!

2. Vi skal skape inspirasjon, innovasjon og innsikt og nå de kvalitative og kvantitative mål vi har satt oss!

3. Vi skal jobbe SMART, søke å bygge verdi og spre våre verdier på best mulig vis!

*SMART = VÅRE MÅL ER SPESIFIKKE, MÅLBARE, ANSVARLIGE, RELEVANTE OG TIDSAVGRENSET


Det handler om å skape vinnende lag, ha klare mål, en tydelig strategi og en handlingsplan som følges!


DIGITAL INSIGHT STRATEGI – VISION 2020!

Verden endres i ekspressfart, gårsdagens sannheter gjelder ikke lenger. Før investerte vi i tid for å spare penger, nå investerer vi penger for å spare tid. Det ligger derfor store muligheter i å skape tjenester som er tidsbesparende, kostnadsreduserende og verdiskapende. Fremtiden er digital, nettverksbasert og innsikt i hva som skjer, – og ikke minst hvorfor det skjer, har aldri vært viktigere.

Nye tider krever nye grep. Vår suksess vil være et resultat av vår evne til å hjelpe dyktige endringsagenter med å utnytte potensialet som ligger i økt digital innsikt. Visjon 2020 er vår plan for å bygge vinnerkultur, vekst og verdi i våre porteføljeselskaper.


Truls Berg

Truls Berg er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styreverv, er en hyppig brukt foredragsholder og er fast kronikør i Computerworld. Truls Berg
Han sitter bl.a. i styret for nettverket First Tuesday, er leder av Open Innovation Lab of Norway. Han er også styreleder i NorBAN (Business Angel Network i Norge), og er i tillegg medlem i Dataforeningens Rosingkomite og tidligere leder for IT-politisk råd.

Truls har så langt vært med å starte 13 virksomheter, blant annet Component Software (nå Affecto), Integrate, Comperio, Divine Nordic, Inspirator og Movation. I tillegg har han bistått en rekke andre oppstartsbedrifter.

I perioden 1992-96 var han med på å bygge opp Sybase Norge fra 2 til 75 medarbeidere. Etter at selskapet ble solgt til USA startet han i 1997 opp Component Software som i perioden frem til 2001 var Norges raskest voksende IT-selskap med 180 ansatte. Han ble i år 2000 kåret til «Årets IT-Leder» av Kapital Data’s lesere.

I perioden 2001 – 2003 var han styreleder for Den Norske Dataforening, og etter en periode i FAST ledet Berg i 2005 oppstarten av Comperio, som er et av verdens ledende kompetansesenter innen søketeknologi med over 40 medarbeidere i 3 land. Comperio ble i 2015 solgt til Uptime.

I 2006 startet han Digital Insight, basert på troen på at digital innsikt er av de viktigste konkurransefortrinn i vår tid.

I 2008 etablerte han Inspirator som har som mål å levere inspirerende konferanser, foredrag og verktøy til alle som jobber med å bli bedre utgaver av seg selv. Berg medforfattet dessuten boken «Informasjonshavet – En overlevelsesguide for morgendagens kunnskapsmedarbeidere» samme år. i 2008 var han også med på å starte opp Innovation Forum Norway, hvor han satt som generalsekretær fram til 2016.


i 2013 ble skrev Truls boken «Halvveis til fremtiden – 5 megatrender som endrer Norge, og resten av verden» sammen med fremtidsforsker Adjiedj Bakaas. Boken ble en suksess, og har solgt 3000 eksemplarer. Les mer om boken her

I dag bruker han mesteparten av sin tid på å bistå grundere med å lykkes, i tillegg er han engasjert redaktør av InnoMag, Norges ledende innovasjonsmagasin med over 25.000 lesere.