DIGITAL INSIGHT AS

Starter opp, investerer i og utvikler innovative vekstselskaper med globalt potensial, drevet frem av et dyktige entreprenørteam.

Vi tilfører bred kompetanse, kapital og verdifulle kontaktnettverk!


“We are called to be the architects of the future,
not its victims”

-R. Buckminster Fuller


Digital Insight ble startet i 2005 og er et privat investeringsselskap med kontorer i Oslo, Palo Alto, og i idylliske Vollen. Vårt mål er å finne, finansiere og fremme morgendagens vinnere!

Vi bistår, investerer i og utvikler tidlig fase vekstvirksomheter med globalt potensial drevet frem av dyktige gründerteam.

Selskapet ledes av Truls Berg i samråd med et partnerteam, som alle er serieentreprenører med til sammen 100 års erfaring i å bygge virksomheter som lykkes. Vår Kompetanse, kombinert med smart Kapital, og et globalt Kontaktnettverk gjør at vi reduserer risikoen betraktelig for nye gründere og øker sannsynligheten deres for suksess. Vi skal være deres beste hjelpere, levere de 3 K’ene og hjelpe dem på veien til suksess!

Det er i det nyfødte næringsliv at verdier skapes. Mer enn 2/3 av alle nye jobber i Norge de siste 10 årene kommer fra SMB markedet. Imidlertid er det først når gründerbedrifter tilføres de 3 K’ene de lykkes!

Vil du vi skal se på

din bedrift eller idè?

Send oss en e-post om det DU brenner for!

En av mange hyggelige tilbakemeldinger

I en verden som blir mindre, der alt går fortere og kravene til omstilling øker for hver dag,
risikerer vi å drukne i digital informasjon.
God innsikt er derfor et være eller ikke være for morgendagens vinnere